Liity Jytysenioreihin

Liittyminen on helppoa!


 TERVETULOA MUKAAN!

Haluatko energiaa elämääsi? Liity Jytysenioreihin!
Jytyseniorit ry on perustettu Sinua varten. Liittyessäsi jäseneksi ja osal­listuessasi aluekerhojen toimintaan olet edelleenkin tutussa seurassa ja mukana monipuolisessa toiminnassa. Jäsenmaksu on 18 euroa ja kannatusjäsenmaksu on 20 euroa vuodessa.

Jytyseniorit  ry:n jäseneksi hyväksytään eläkkeellä oleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on ollut jäsenenä JYTY ry:n jäsenyhdistyksessä tai kuulunut JYTY ry:n henkilökuntaan.

Kannatusjäseneksi hyväksytään yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdis­tyksen kokouksessa.

Hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttä­mättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus toteaa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt maksukehotuksesta huolimatta jäsenmaksunsa maksamatta.Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 


 

LIITY JÄSENEKSI_KANNATUSJÄSENEKSI
 

Jäsenen oikeudet

 

Yhdistyksen rekisteriselosteen perusteella Sinulla on oikeus

  • tietää mitä henkilötietoja organisaatiolla on sinusta
  • tietää miten ja mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käsitellään
  • pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten henkilötietojesi korjaamista
  • pyytää henkilötietojesi poistamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • siirtää tietosi toiselle organisaatiolle
  • olla joutumatta perusteetta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

hallitus 8.11.2018  

Jos liityt vain kannatusjäseneksi, niin rasti ruutuun.

 

PDF-tiedostoJytyseniorit säännöt 14.2.2014_NETTI.pdf (712 kB)
Jytyseniorit ry:n säännöt