JYTYSENIORIT RY

Yhdistyksen tarkoituksena on fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen sekä jäsenten taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien valvominen. Jytyseniorit ry kannustaa Jytyliittoa ja STTK:ta valvomaan ja edistämään Jytyn eläkkeelle jääneiden jäsenten henkisiä ja aineellisia etuja.

Jytyseniorit ry säännöt
 

TERVETULOA MUKAAN!

Haluatko energiaa elämääsi? Liity Jytysenioreihin!
Jytyseniorit ry on perustettu Sinua varten. Liittyessäsi jäseneksi ja osal­listuessasi aluekerhojen toimintaan olet edelleenkin tutussa seurassa ja mukana monipuolisessa toiminnassa.

Jytyseniorit  ry:n jäseneksi hyväksytään eläkkeellä oleva henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja on ollut jäsenenä JYTY ry:n jäsenyhdistyksessä tai kuulunut JYTY ry:n henkilökuntaan.

Kannatusjäseneksi hyväksytään yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdis­tyksen kokouksessa.

Hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttä­mättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus toteaa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt maksukehotuksesta huolimatta jäsenmaksunsa maksamatta.Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

Uudenmaan aluekerhon vuosikokous järjestettiin Entessessä Espoon keskuksessa 7.9.21

Tällä hetkellä ei ole kyselyä käynnissä.